Disclaimer

Disclaimer voor www.fabriecio.nl

 

Fabriecio (Kamer van Koophandel:
80190197) verleent u hierbij toegang tot www. fabriecio.nl
en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Fabriecio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te
hoeven doen.

 

Beperkte
aansprakelijkheid

 

Fabriecio spant zich in om de inhoud
van www. fabriecio.nl zo vaak
mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is
het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www. fabriecio.nl
aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Fabriecio.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www. fabriecio.nl
geldt een voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen
overeenkomst claimen met Fabriecio. Voor op www. fabriecio.nl opgenomen
hyperlinks naar websites of
diensten van derden kan Fabriecio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom
betreffende deze materialen liggen bij Fabriecio.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fabriecio, behoudens en
slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals
citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd
wijzigen.